Over ons

Wie zijn wij?

Tot één van die duizend chirogroepen behoort Chiro Tiboe.
 
Wij proberen elke zondag met onze leidingsploeg jong en oud te amuseren.
Dit doen we al sinds 1969. Om exact te zijn doet Chiro Tiboe dit al sinds 2003.
Voor 2003 had je in Wieze verschillende chiro's. 

Enerzijds de jongenschiro Chiro Tiptop en anderzijds de meisjeschiro Chiro Kariboe.
Deze 2 zijn dan samengesmolten tot wat we nu kennen als onze chiro, Chiro Tiboe. 

Elke zondag staat een enthousiaste leidingsploeg van 20 leiders en leidsters paraat voor jullie.

Wat is Chiro?

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België.
Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt.

 

De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

Wat doen we zoal?

Iedere zondagnamiddag van 14u tot 17u zijn we in de Kloosterstraat op post om met de kinderen spelletjes te spelen en avonturen te beleven. Geen uitdaging is te groot, geen spel is te vuil en geen opdracht is te moeilijk! Grenzen verleggen dat is zondag na zondag ons doel! Samen plezier beleven, lachen,ons amuseren en een hechte groep vormen dat is wat wij op onze chiro willen!

 

We blijven niet enkel een heel jaar op de chiro!
Tijdens het chirojaar gaan we een dagje het Donkmeer, gaan we naar de schaatsbaan, gaan we op paaskamp, houden we een Halloween- en Kerstfeestje en gaan we op 10-daagse bivak in de grote vakantie.

Wat kost dit?

Het inschrijvingsgeld voor een heel chirojaar bij ons bedraagt 40 euro. 
Dit bedrag bestaat voor een groot deel uit een verzekering bij Chiro Nationaal. Ook gaat een deel naar de afdelingskas van de afdeling van uw kind  om materiaal en dergelijke aan te kopen. Het resterende bedrag gaat naar het vieruurtje. Dit bestaat uit een koek en een drankje. Vroeger moesten de kinderen elke chirozondag €1 meebrengen voor hun vieruurtje. Wel, dit zit nu in de verhoogde prijs.

 

Je kan de inschrijving ook ingeven bij de mutualiteit.
Indien u dit wenst, kan u bij ons altijd terecht voor een formulier voor de mutualiteit.

Inschrijvingformulier 2021 - 2022:

Extra informatie: Vrijwilligerstatuut

 

 

 

 

 

 

Wij zijn vrijwilligers en wille deze tekst van Chiro Nationaal nog even meedelen.

1. Chiro Tiboe heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut van Chiro Tiboe : Chiro Tiboe is een feitelijke vereniging. 
Naam verantwoordelijke van de groep: Mathan Van Driessche

 

3. Chiropolis.
Elke vrijwilliger van Chiro Tiboe, die aangesloten is bij Chirojeugd-Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kunt terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid
€ 15 000 000 voor lichamelijk schade
€ 2 500 000 voor stoffelijke schade
€ 625 000 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijks gebruikte Chirolokaal.)
Ongevallen
€ 25 000 voor RIZIV-kosten (€ 4000 als je in het buitenland verzorgd wordt)
waaronder:
€ 400 per tand, met een maximum van € 1500;
€ 1875 voor begrafeniskosten;
€ 5000 bij overlijden;
€ 12 500 bij invaliditeit.
ook nog:
€ 2500 voor opzoeking en repatriëringskosten;
€ 250 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald
Rechtsbijstand
€ 50 000 rechtsbijstand;
€ 15 000 strafrechterlijke verdediging;
€ 15 000 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v. leden).
In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de hele Chiropolis. Via het e-loket verzekeringen kun je gratis een een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

4. Kostenvergoeding.
Er wordt geen enkele (on)kostenvergoeding voorzien voor onze vrijwilligers.

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
Chiro Tiboe verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.


Meer info: jeugdbeleid@chiro.be.